Dynamiek van de Chakra’s

dynamiek_van_de_v_lr    Samenvatting

Adrie van der Ven beschrijft in dit boek de verschillende geaardheden waaruit een identiteit bestaat. Er is niet één ik, maar vaak zijn lagen van subpersonen, gedrag en bewustzijn verweven. Binnenin zit de kiem tot vrijheid, solide verpakt in conditionering en gedragscodes. Net als favoriete kleding worden die gedragscodes meegedragen, ze geven uitstraling en houvast aan de identiteit. Totdat door innerlijke progressie of veranderde omstandigheden het gedrag zijn zin kwijtraakt.

Geen directere weg tot verandering dan via de chakra’s, die voor beleving en transformatie staan. Ieder chakra op zich bevat een unieke bewustzijnswereld. De zeven chakra’s in verbinding geven balans, concentratie en uniciteit. Dit boek biedt handvatten om de weg naar het authentieke zelf terug te vinden. Hoe iemand ook in elkaar zit, als inzicht en transformatie geïntegreerd raken, worden angst en hardheid omgezet in creatieve waarden en twinkeling. Alsof oude patronen, al zaten ze nog zo lekker, geleidelijk maar zeker opgaan in bevrijdende veranderingen.

Persoonlijke kleuring weeft een web in het duister en langs die lijnen wordt het leven weer gevangen. De lijnen ontstaan uit actie via werk, opruimen, vrijwilligerswerk, sport of een artistieke expressie. Door het kleurenspectrum actief te houden, krijgen creativiteit en inventiviteit een kans. Kleuren breken het licht én de schaduw. Het kleurenpalet van de persoonlijke talenten geeft veerkracht in crisis.
Bijna al het materiaal voor dit manuscript is aangeleverd door de personen die de afgelopen jaren deel uitmaakten van de praktijk van Adrie van der Ven. Hij kan bij iedereen de chakra’s zien en legde daardoor de in het boek beschreven verbindingen. Daarnaast heeft hij het vermogen om zijn opgedane kennis in heldere, soepele taal uiteen te zetten.

Recensie(s)

De auteur heeft een praktijk als helderziende, natuurgeneeskundige, regressietherapeut en astroloog. Chakra’s zijn energiecentra die behoren tot het energielichaam van de mens, aangesloten zijn op de hoofdstroom van energie door de wervelkolom en gerelateerd zijn aan uiteenlopende bewustzijnslagen. Van de verbinding en wisselwerking tussen deze energiecentra en bewustzijnslagen hangt het af, hoe iemand zichzelf en de wereld beleeft en hoe hij/zij reageert op en omgaat met alles wat er gebeurt. Op het eerste oog zijn deze chakra’s lagen van energie en bewustzijn niet waar te nemen; de auteur kan dit echter wel en beschrijft dan ook op basis van eigen waarneming hoe e.e.a. functioneert en met name, in wat voor psychische verwikkelingen, eenzijdigheden en ontsporingen iemand terecht komt door storingen in het chakrasysteem. De schrijver uit daarnaast maatschappijkritiek en drukt zich uit in een tamelijk eigen taalgebruik waaraan literaire ambities niet vreemd lijken. De rake typeringen en op z’n minst voor een deel waardevolle adviezen die de auteur aanreikt, zullen daarom aan de minder intellectueel gevormde lezer enigszins voorbijgaan. Geen literatuurlijst en register, geen illustraties. Op de cover een door de auteur zelf vervaardigd kleurig schilderij.

P.O. Kampschuur

nu bestellen en betalen over twee dagen in huis