workshops

AGENDA KOSMODYNAMICS   oktober en november 2016

Er komen weer twee energetische avonden.

Vrijdagavond  21   oktober  19 – 21 uur.
Verdieping m.b.t. de chakra’s.  Integratie van de eigen thuishaven met spirituele waarden.
Verbinding tussen de basis en de kruin. Contact met het veld van bestemming.
Met visualisatie, ademtechniek en meditatie.

Vrijdagavond   18 november  19 – 21 uur.
Chakra’s meditatief doorleven. Ongrijpbare koorden tussen aarde en hemel,
verwevenheid met andere dimensies.
Doorstroom naar het hart en keelchakra, integratie met het derde oog.
Met visualisatie, ademtechniek en meditatie.

Graag tevoren opgeven;  a3vdv@xs4all.nl  kosten € 15,-  voor een avond,  ter plekke te voldoen of overmaken op  NL15 INGB 0005 057427   te name van I. Trainingen Amsterdam. Adrie van der Ven.


Astrologie en spiritueel groeien en verdiepen
De maansknopen en Neptunus

In jouw eigen horoscoop kijken we hoe het zit en wat de mogelijkheden zijn.
vrijdagavond 28 oktober, 19.00 – 21.15 uur.
mogelijk met een vervolg op 11 november. Zet het vast in je agenda.

In november 2016 verbinden de maansknopen zich exact met de planeet Neptunus.
Een mooie stand om verdieping aan het spiritueel bewustzijn te geven.

De Maansknopen hebben in de moderne astrologie een belangrijke plaats veroverd.
Al zijn ze geen fysieke verschijnselen zoals de andere hemellichamen dat zijn.
Ze vormen het kruispunt tussen de baan van de Zon en de baan van de Maan, gezien vanuit de Aarde.
Het zijn twee imaginaire  ellipsen die elkaar kruisen.
Bij de geboorte zetten we een zuidelijke en een noordelijke maansknoop in de horoscoop.

                                           
de noordelijke maansknoop                                                   de zuidelijke maansknoop
of Drakekop                                                           of Drakestaart

De maansnkopen in je horoscoop staan voor persoonlijke evolutie.
Zij vormen het snijpunt tussen de persoonlijkheid en het Hoger Zelf.
Neptunus heeft daar deze maand krachtige raakvlakken mee en die planeet staat symbool voor, transcendentie, spirituele waarden, kunstzinnigheid of inspiratie.
Je zult dit dus op een van deze vlakken kunnen aangrijpen.
Je horoscoop ontsluiert soms een van haar geheimen.
Spiritualiteit is zo’n parel die glanzend wacht, in het persoonlijke dierenriemkleed,
Tot ze in de juiste positie komt en dan zacht gaat stralen.
Zowel de persoonlijkheid als de tijdgeest lijken dan rijp voor een verdiepende en blijvende transformatie voor jezelf en je omgeving.
De horoscoop heeft bij de geboorte een vaste radix, maar meteen zijn er invloeden van de cyclische bewegingen van de planeten. Dit noemen we de progressies en de transits. Als er een punt op de geboorteradix wordt geraakt, dan wordt er iets in de persoon geactiveerd.
Voor ieder mens is een dergelijke cyclus weer anders.
De aanleg op spiritueel niveau is in de geboortehoroscoop te lezen.
Iemand kiest wel of niet voor een spirituele invulling van de mogelijkheden, daar is hij / zij geheel vrij in.

De astrologie laat zien dat er een persoonlijk opdracht in het leven is, die samenvalt met de positie van de maansknopen, die de grote lijn in het leven uitbeelden.Om het in een metafoor uit te leggen:
Je groeit richting de noordelijke maansknoop en je verbindt daar de zich ontwikkelende waarden met de kwaliteiten van de zuidelijke maansknoop. De noordelijke maansknoop, of drakekop, wordt ook wel ons ‘karmapunt’ genoemd. De plaats die de drakekop inneemt in onze geboortehoroscoop toont onze mogelijkheden voor dit leven. Het laat zien op welke levensterreinen we zouden kunnen groeien. Het karmapunt legt om zo te zeggen ons karmisch kader vast, waarbinnen onze persoonlijkheid zich kan ontwikkelen. Het karmapunt is in zekere zin het spoor van onze ziel. Het wijst op levenslessen die ons dichter bij ons Zelf kunnen brengen. Met elk woord en elke daad die in overeenstemming zijn met de principes van ons karmapunt komen we dichter bij de vervulling van onze levenstaak en ervaren we een vollediger gevoel van innerlijk evenwicht.

Voor de niet astrologen:
In de astrologie denken we graag vanuit analogieën. Een cyclus is een omloop van een planeet.
Er zijn snelle en langzame planeten.

Een langzame planeet zoals Pluto blijft ongeveer 20 jaar in een teken (sterrenbeeld) staan en heeft dus dezelfde planetaire invloed op een halve generatie. In de persoonlijke horoscoop(radix) komt het er dan op aan in welk huis (lees: levensgebied) dit effect heeft.
Aangezien de horoscoop voor ieder weer anders is, o.a. met andere aspecten is het ritmisch verloop van de omloop van de planeten eveneens individueel.
De omloop van Saturnus door de tekens is ongeveer 2.5 jaar per teken en geeft bij de mens een verzadiging aan, het gevoel een groot hoofdstuk af te ronden.
Iedere planeet is symbool voor een subpersoon van de psyche. Sommige planeten als Neptunus (spiritualiteit), Pluto (transformatie) en Uranus (inzicht), of symbolen als de noordknoop (de weg) en de Zwarte Maan (onaardse energie) zijn bekende ankerpunten qua spirituele ontwikkeling.

Op deze avondworkshop kijken we naar de persoonlijke verbindingen met de planeten of symbolen die symbolisch staan voor groei of spiritualiteit en daarmee voor intensiteit.

Cursisten kunnen van tevoren hun geboortegegevens doorgeven:  – datum,  – plaats, – tijd,
of je horoscoop meeneemt, die vormen de tools voor deze avond.

vrijdagavond 28 oktober, 19.00 – 21.15 uur.

Eigen bijdrage  € 20,- . Een eventuele tweede avond wordt 11 november.
Docent; Adrie van der Ven  van Speijkstraat 108hs  1057HG  Amsterdam.  Graag tevoren aanmelden;  a3vdv@xs4all.nl  020 6830405.


vooruitblik

Tevens in november start een training in reading.
Readen is het leren lezen van chakra en aura.
het ontwikkelen van het derde oog.
Dit gebeurt in vier wekelijks opeenvolgende avonden, te weten;  25 november,  2, 9 en 16 december.
Steeds op vrijdagavond van 19 – 21.00 uur
verdere informatie over inhoud en kosten volgen nog.
e Energetische avonden
Doel: concrete handvatten vinden om je doelstelling te bereiken.
Met de chakra’s als houvast, de diepte in gaan om te winnen aan overtuiging en creativiteit. Er wordt gewerkt met meditatie, energetische oefening of systeemopstelling.

Vrijdag 9 september 19 – 21 uur
Thema: verbinding van een ideaal met realisme, verfijning daarvan tot een persoonlijke doelstelling.
Vrijdag 23 september 19 – 21 uur
Thema: de innerlijke verlangens in contact brengen met de buitenwereld. Zelfexpressie aangaande de talenten.
Een avond is € 15, – ter plekke te voldoen of overschrijven op NL15 INGB 0005 057427 ten name van I-Trainingen te Amsterdam.

Docenten; Adrie van der Ven en Dorien de Vries.
Graag aanmelden tevoren: a3vdv@xs4all.nl

Praktijk:
astrologie – natuurgeneeskunde, – regressie therapie en – aura reading; www.adrievanderven.nl 020 6830405
systeemwerk en therapie met coaching; www.doriendevries.com
Van Spijkstraat 108hs , 1057HG Amsterdam.

 

zaterdag 01 oktober en 15 oktober 10 – 15 uur

Twee dagen training : celzouten Dr. Schüssler.
Celzouten zijn orgaan regenererend, vitaliserend en reinigend. Het zijn mineralen die direct op de stofwisseling of de celwerking aangrijpen. Celzouten passen bij acute en bij chronische ziekten. Zowel bij endocriene stoornissen, huidklachten, neurologische aandoeningen, burn out, het immuunsysteem, spijsverteringsklachten, e.a. zijn celzouten van toepassing. Informatie tevens op papier.

docent Adrie van der Ven, Graag tevoren opgeven als je wilt deelnemen: a3vdv@xs4all.nl
Kosten € 170, – met € 17, – korting voor nieuwsbrieflezers.
Overmaken op NL15 INGB 0005 057427 ten name van I – Trainingen te Amsterdam of ter plekke te voldoen.

Endocrinologie en astrologie.
Kosmodynamics 17 maart  2016   10 – 15 uur
Van Speijkstraat  108hs  Amsterdam.

Het endocrien systeem met schildklier, pancreas, de bijnieren en de geslachtsklieren vormen een besturingssysteem. Dat grote invloed heeft op lichamelijke processen zoals de suiker en waterhuishouding, maar ook op de gevoelswereld. Seksualiteit, passie, creativiteit en inventiviteit worden direct door hormonen aangestuurd. Schommelingen in de hormoonspiegel geven eveneens sterke schommelingen in stemmingen en gevoelens. Heel boeiend is de correlatie met astrologie.

  • Verkort de functies van het endocrien systeem
  • Astrologische analogie en voorbeeldhoroscopen,  uitgebreid
  • Natuurgeneeskundige opties  / transformatie
  • Horoscopen met radix analyse, aspecten, midpunten,  transits  en progressie.

10 uur begin, dus al eerder welkom,  kosten; € 80,-  of  70,- (als lezer nieuwsbrief) te voldoen op  NL15 INGB 0005 057427 te name van I-Trainingen,  Amsterdam  onder vermelding van 16 jan  of ter plekke te voldoen.. Docent,  Adrie van der Ven. Workshop is inclusief een vegetarische lunch.

21 maart  maandag;  lenteviering.

  • Lente meditatie
  • Visualisatie    kern –  werkzame periferie
  • Systeemwerk
  • Gezelligheid
  • 19 – 21 uur      van Speijkstraat 108hs Amsterdam    tram 13 halte Admiraal de Ruijterweg.  Bijdrage   € 12,-
  • Adrie van der Ven en Dorien de Vries

Zaterdag  16 april       kernwaarden in beweging.

Thema  Zon en Maan;   individualiteit  versus  conditionering,  hartchakra versus tweede chakra, autonomie versus zorg.

Boeiend is het samenspel van zon en maan symboliek in iemands leven en hoe die archetypen zich nu anno 2016 tot elkaar verhouden. De progressie van beiden krijgt een analyse daarna in de middag volgt  een systeem opstelling om verhoudingen duidelijk te krijgen en om als persoonlijkheid positie te bepalen. Kernkwaliteiten in beweging. Astrologie en systeem opstelling vanuit de planeten.
10 – 15.00 uur  te voren dus al welkom, van Speijkstraat 108hs  1057HG Amsterdam  bijdrage  € 80,-   voor nieuwsbrieflezers € 70,-.  Te voldoen op  Iban  NL15 INGB 0005 057427    te name van I-Trainingen te Amsterdam.   Adrie van der Ven en Dorien de Vries.

Graag te voren aangeven of je komt via  a3vdv@xs4all.nl

Energetische training.

Drie energetische avonden
diepgang.
Middels  energetische oefeningen  en meditatie.
Doel; innerlijke knopen in beweging brengen, spiritualiteit bevorderen,  de eigen weg duidelijk krijgen.  Met de chakra’s als houvast,  de diepte in gaan om  te winnen aan overtuiging, creativiteit, lichtenergie en gerichte keuze.

Woe avond  30 maart   06 april  en  20 april  Van 19.30 uur  tot  21.30 uur
Kosten,   € 60,- voor 3 avonden of  € 25,- per avond   ,  Te voldoen op  Iban  NL15 INGB 0005 057427    te name van I-Trainingen te Amsterdam.   Adrie van der Ven en Dorien de Vries.

Graag  aanmelden tevoren; a3vdv@xs4all.nl