energetische trainingen en workshops Kosmodynamics

BROCHURE

download hier trainingsprogramma brochure 2016

De filosofie van Kosmodynamics gaat ervan uit dat de mens uit meerdere dynamische velden bestaat die vanuit onbewuste en bewuste lagen op elkaar reageren.
Vier elementen liggen aan de psyché ten grondslag: het denken, het velen, de wilskracht en het realisme. Die elementaire onderstroom wordt verfijnd en bekrachtigd in 7 energiecentra die we chakra’s noemen.
De chakra is een energiestation waarmee ieder mens zich in de wereld neerzet. Alle psychologie zoals de hedendaagse kennis heeft voortgebracht is te schikken naar de conditionering van de chakra’s. Daarom gebruiken wij het chakra systeem voor analyse en conclusie.
Chakra’s zijn niet alleen psychologische dynamo’s, ze zijn via het endocrien systeem direct verbonden met lichamelijke processen.
Het systeem van de chakra’s is een psychologisch raamwerk, geënt op groeiprocessen werkelijke identiteit en transformatie.
Angst en weerstand horen bij het leven, creativiteit, transformatie en overwinning eveneens. Het samenspel van deze elementen maakt het leven waarachtig en dynamisch.